Jersie Strands Grundejerforening

Aktiviteter - arkiv

Arkiv for nyheder om kystsikring, strandrens, vagtordning og snerydning.

Vagtordning

Ny pris for medlemskab af vagtordningen i 2023. Igen i år vil prisen på medlemsskab stige.  Prisen for at være med i vagtordningen, vil i

Læs mere

Strandrens forsommer 2022

Vi er kommet ind i juni, og strandrensesæsonen er begyndt. Hvert år planlægger vi, at der muligvis skal renses fra slutningen af april, og forventer,

Læs mere

Snerydning

Pligt for Grundejerne. Grundejerne har principielt selv ansvar for og pligt til at sørge for at rydde vejen for sne/is på alle private fællesveje, som besluttet

Læs mere

Kystsikring

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget

Læs mere

Strandrens

Solrød Strandrens er et samarbejde mellem Solrød Kommune og Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening. Bestyrelsen består af to medlemmer fra

Læs mere

Vagtordning

Vagtordning Solrød- og Jersie Strands Grundejerforeninger har i samarbejde fået en god aftale i stand med vagtselskabet Securitas. Det er en vagtordning med vagtpatruljer, der

Læs mere
Kategori