Jersie Strands Grundejerforening

Vagtordning

Solrød- og Jersie Strands Grundejerforeninger har i samarbejde fået en god aftale i stand med vagtselskabet Securitas. Det er en vagtordning med vagtpatruljer, der fører tilsyn i meget synlige hvide vagtbiler, der er mærket med Securitas, ligesom der også er en sikkerhed for at tilsynet gennemføres som aftalt.

Tilslutning til vagtordningen betyder følgende:

 • Securitas vil lægge ét klistermærke i jeres postkasse, som I selv skal montere på postkassen, så det er synligt fra vejen. Der udleveres kun ét klistermærke pr. medlem.
 • På veje med mindst fem medlemmer sætter Securitas en stregkode ved det fjerneste hus med medlemskab på vejen. Hvis der kommer et nyt medlem længere nede ad vejen, flytter Securitas stregkoden tilsvarende. Der opsættes et Securitas skilt ved indkørsel til vejen.
 • På veje med mindst 5 medlemmer skanner Securitas stregkoden én gang i døgnet. Tilsynet kommer på vekslende tidspunkter – morgen, middag, eftermiddag, aften og nat.
 • På veje med 4 medlemmer eller derunder kører Securitas mindst én gang om ugen på skiftende ugedage og tidspunkter.

Det er målet, der også kan ses i aftalen med Securitas, at grundejerforeningerne ved Solrød og Jersie Strand får så bred en tilslutning fra medlemmerne, så der uden ændret medlemsbetaling kan komme forbedringer på de korte veje samt også en forøgelse af døgnrunderingen, så Securitas vagtbiler bliver endnu mere synlige i hele vores område.

Tilmelding

Tilmelding til vagtordning@jersie.org med oplysning om navn, adresse, e-mailadresse og et eller flere telefonnumre.

Prisen er 480 kr., der gælder for hele kalenderåret og trækkes 1.marts via årsfaktura fra Solrød Vandværk.

Ved tilmelding i løbet af et kalenderår indbetales det samlede beløb for resten af årets måneder (40 kr./mdr.) ved overførsel til vagtordningens bankkonto: Reg.nr. 2233 kontonummer 1260 0069 71.

Effektuering af vagtordning vil efter registrering af betaling blive etableret fra d.1. i den efterfølgende måned.

Udmeldelse

Udmeldelse af ordningen kan ske til kontaktperson i JSG med én måneds varsel til udgangen af næste måned. Udmeldelsen skal ske skriftligt. Mail og sms kan anvendes.

Tilsynsrapport

Securitas sender hver morgen tilsynsrapport fra det foregående døgn, der viser de foretagne skanninger på vejene. Så hvis der opstår tvivl om vagttilsynet, så vil bestyrelsen kunne føre kontrol. Desuden vil det også være muligt at foretage stikprøver for bl.a. at se, om der er en hensigtsmæssig fordeling af tidspunkter.

Tillægsordninger:

Alarmpatrulje – supplement

 • Det er muligt også at tilkalde Securitas telefonisk, hvis der opstår behov (har intet at gøre med den tilbudte vagtordning).

  Der skal anvendes et specielt ”Solrødnummer”, og her vil kontrolcentralen anmode om et kodeord. Ved tilmelding til ordningen gives oplysning om både telefonnummer og kodeord, der skal anvendes. Et telefonisk opkald med assistance koster 687,50 kr. inkl. moms. Securitas fakturerer jer direkte.

  Vagten kommer normalt inden for 25 minutter – dog typisk hurtigere. I prisen er der vagtservice på jeres bopæl i op til 30 minutter. Er der behov for mere tid på stedet, koster det 343,75 kr. ekstra pr. påbegyndt 30 minutter.

Tyverialarm – information

 • Hvis I har en tyverialarm (Automatisk indbrudsalarm – AIA) installeret i boligen, så er der flere muligheder. Et tilkald, der udløses elektronisk af jeres tyverialarm, medfører tilkald af en alarmpatrulje (har intet at gøre med den tilbudte vagtordning).Hvis jeres indbrudsalarmanlæg selv tilkalder en alarmpatrulje, bestemmes prisen for dette elektroniske tilkald af den kontrakt, I har med jeres egen alarminstallatør. Der er rigtig mange forskellige alarminstallatører med et utal af abonnementsordninger. I kan f.eks. vælge at lade G4S (firmaet kun nævnt som et eksempel) køre på jeres elektroniske alarmtilkald, som de plejer. Prisen vil være, som den er i dag.I kan også vælge at ændre jeres ”forholdsordre” ved at bede G4S (igen kun nævnt som et eksempel) om at viderestille alarmtilkaldet til kontrolcentralen hos Securitas, der så vil køre på dette alarmtilkald. Prisen aftaler I med selv med firmaet. Hvis I har en tyverialarm fra Verisure, vil det under alle omstændigheder være Securitas, der også kører på jeres alarmtilkald. Verisure og Securitas har samme moderselskab.
 • Nogle beboere kan have tyverialarmer, der er installeret af Nicolai Christoffersen (tidligere GPS Security). Nicolai driver nu alarminstallationsfirmaet Dansk Sikkerhed & Sikring. Mail: nc.dssalarm@gmail.com. Telefon: 7199 3233.Andre beboere har f.eks. tyverialarmer fra VIP Security & Services A/S. Mail: info@vip-security.dk. Telefon: 3880 8038. Mikael Kongsted Jensen.

 

 • Der er mange tyverialarminstallatører. Hvis I vil undersøge markedet, kan I gå ind på en hjemmeside, der drives af brancheforeningen Forsikring & Pension: www.sikringsguiden.dk. Der kan I under sikringsguiden.dk/certificering/ finde alle de alarminstallatører, der er certificerede. Se Find installatørvirksomhed Vælg AIA-installatør. Er I f.eks. også interesseret i videoovervågning, vælges en TVO-installatøVil I tjekke de interessante installatører yderligere, kan brancheforeningens hjemmeside besøges. Sikkerhedsbranchen. Se www.sikkerhedsbranchen.dk.
  Se gerne https://www.sikkerhedsbranchen.dk/?page_id=157.

For god ordens skyld kan det oplyses, at grundejerforeningerne ingen interesser har i jeres valg af AIA-installatør

 

Jersie Strands Grundejerforening – marts 2021