Jersie Strands Grundejerforening

Information til ejendomsmæglere

Til ejendomsmæglere med ejendomme til salg indenfor foreningens område.

Forespørgsler om medlemskab af JSG

Henvendelse kan ske til foreningens kasserer – se information om kontakt under bestyrelse.

Oplysninger kan indhentes digitalt om:

 • om vejene i JSG’s område er tilmeldt snerydningsordningen
 • Hvem der er kontaktperson på vejen, og i den egenskab indkaldes til møder med bestyrelsen
 • mulighed for den enkelte grundejer for tilmelding til vagtordning
 • Se et takstblad med oplysning om hvad de enkelte ydelser koster

 

Information

 • Der er ingen gæld i Jersie Strands Grundejerforening
 • Der opkræves ikke gebyr for registrering af ejerskifte.
 • Foreningens vedtægter, regnskab samt referat fra generalforsamling kan ses på foreningens
  hjemmeside www.jersie.org
 • Kontingent til JSG, snerydning samt vagtordning opkræves for kalenderåret.
 • Efter aftale er det Solrød Vandværk, der opkræver den årlige betaling til medlemskab af JSG
  sammen med vandregningen primo marts. Hvis der stilles forespørgsel om betaling inden denne dato,
  vil det kun kunne oplyses, om medlemmet har betalt sidste års kontingent.

 

Vedrørende nybyggeri eller ombygning af eksisterende hus.

Nye grundejere starter ofte ombygning af hus, ligesom der også sker nedrivning af eksisterende huse med
efterfølgende nybyggeri.

JSG gør opmærksom på, at grundejere ved ny – og ombygning bør sikre en nødvendig beskyttelse af de
anvendte veje til byggekørsel samt af vejenes rabatter. Såfremt der opstår skader på veje inklusiv rabatter,
lamper, skilte m.m., så vil den pågældende grundejer skulle dække udgiften til genopretning af det
ødelagte. Det vil derfor være hensigtsmæssigt for bygherren at få beskrevet i kontrakten med
byggefirmaet, at entreprenøren har et ansvar for eventuel ødelæggelse af veje, rabatter, skilte og lignende. Det er en god ide at tage fotos af områderne før og efter, så det om nødvendigt kan indgå i forbindelse med udbedring af vejen.

JSG vil opfordre ejendomsmæglerne til at orientere om dette ved salg af hus.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Jersie Strands Grundejerforening – december 2021