Jersie Strands Grundejerforening

Velkommen til
Jersie Strands Grundejerforening

Velkommen til Jersie Strands Grundejerforening

Jersie Strands Grundejerforening (JSG) byder velkommen til kommunens smukkeste område med dejlig badestrand med badebro, lagunen med det unikke plante- og dyreliv, der er fredet af EU og hører under Natura 2000. Her finder vi også Jersie Strandpark med mulighed for et kig fra fugletårnet ud over laguneområdet og Køge bugt, og i klart vejr kan man skimte Øresundsbroen.

Der er desuden store parcelhusbebyggelser med smukke grønne områder og stier til sikre cykelveje, samt mange muligheder for gåture i både by- og naturområder.

JSG ejer to naturgrunde ud til lagunen – den ene for enden af Jersie Kystvej og den anden for enden af Strandtoften / Søndre Strandvej. Der er offentlig adgang til begge grunde. Almindelige regler for områderne Kan ses på de opsatte skilte.

JSG dækker et område med 66 veje, der er en blanding af kommunale og private veje. Kort over området JSG’s område kan ses nedenfor.

Der er ca. 760 medlemmer i JSG. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april måned, hvor aktuelle sager behandles, og hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Bestyrelsen består af fem personer, der varetager opgaver i forbindelse med snerydning, strandrensning og vagtordning, samt aktuelle opgaver med kontakt til kommunen om f.eks. kystsikring, lokalplaner og andre generelle forhold i området. 

Her på hjemmesiden kan I finde informationer og henvisninger til forhold, der kan være af interesse for vores boligområde. Beretninger og referater i forbindelse med generalforsamlinger samt referater af bestyrelsesmøder for de senere år, kan også findes her på hjemmesiden.

Fortæl os gerne, hvis I mangler oplysninger, der kunne være gode at have med her på hjemmesiden.

Vi vil ønske jer en rigtig god hjemmebase her i vores område, og vi håber, at I vil falde godt til.

Venlig hilsen fra bestyrelsen, december 2021.