Jersie Strands Grundejerforening

Om JSG

Find vigtig information om Jersie Strands Grundejerforening.

Vejlaug

Nu har ca. 90 % af alle grundejere en kontaktperson fra eget vejområde. Det er vi meget tilfredse med i bestyrelsen. Endvidere er kontaktpersonerne opfordret til at etablere en mailliste over medlemmerne på egen vej, hvilket betyder at det bliver nemmere og hurtigere at kommunikere gensidigt med hinanden. Vi vil derfor opfordre alle medlemmerne til støtte op om denne modernisering af kommunikationsformen sammen med kontaktpersonerne.

Såfremt din vej er en af de få, der stadig mangler at få valgt en kontaktperson, så må du meget gerne gøre en indsats for at finde en. Det kunne måske være dig selv, eller en anden person fra vejen, som du vil opfordre til at blive kontaktperson. Så vil information også på din vej få optimale forhold – både internt på vejen og i forhold til grundejerforeningen.

 

Jersie Strands Grundejerforening – december 2021