Jersie Strands Grundejerforening

Om JSG

Find vigtig information om Jersie Strands Grundejerforening.

JSGs Takstblad for 2023 & 2024

Kontingent
2023
2024
Alle beløb er årlige og opkræves primo marts via vandregningen
JSG Medlemskab
275
275,00
Grundejerforenings kontingent inklusiv strandrensning.
Snerydning
300
150,00
Hævet grundet meget sne januar 2021. Bliver sat ned fra 2024
Vejvedligehold
0
0
Vejvedligehold er ophørt fra 2019. Opgaven varetages nu af de enkelte vejlaug.
Vagtordning
540
Prisstigning 1/1-2023. Din tilmelding er uafhængig af naboernes medlemsskab.