Jersie Strands Grundejerforening

Om JSG

Find vigtig information om Jersie Strands Grundejerforening.

JSGs Takstblad for 2023 & 2024

Kontingent
2024
2025
Alle beløb er årlige og opkræves primo marts via vandregningen
JSG Medlemskab
275
275
Grundejerforenings kontingent inklusiv strandrensning. Må forventes at stige fra 2026, da vi skal forberede os på at betale kystsikring og skat af fællesarealerne
Snerydning
150
300
Hævet grundet meget sne vinteren 2023-24. Alle medlemmer på vejen skal være med i ordningen, for at en vej bliver ryddet.
Vejvedligehold
0
0
Vejvedligehold er ophørt fra 2019. Opgaven varetages nu af de enkelte vejlaug. Der opkræves 800 kr i vejvedligehold på vegne af 9-vejsgruppen (de 9 veje øst for Strandvejen mellem Jersie Kystvej og Søndre Strandvej)
Vagtordning
570
Prisstigning 1/1-2024. Din tilmelding er uafhængig af naboernes medlemsskab.