Jersie Strands Grundejerforening

Om JSG

Find vigtig information om Jersie Strands Grundejerforening.

JSGs Takstblad for 2021 & 2022

Kontingent
2021
2022
Alle beløb er årlige og opkræves primo marts via vandregningen
JSG Medlemskab
275
275,00
Grundejerforenings kontingent inklusiv strandrensning.
Snerydning
100
300,00
Hævet grundet meget sne januar 2021. Bliver revurderet på generalforsamling 2022
Vejvedligehold
0
0
Vejvedligehold er ophørt fra 2019. Opgaven varetages nu af de enkelte vejlaug.
Vagtordning
480
499,50
Prisstigning 1/1-2022. Din tilmelding er uafhængig af naboernes medlemsskab.