Jersie Strands Grundejerforening

Om JSG

Find vigtig information om Jersie Strands Grundejerforening.

Nyt om vejlamper fra mødet 9/5-2022

På mødet om vejlamper, der var indkaldt til lige efter den ekstraordinære generalforsamling, havde vi besøg af Ole Brochstedt fra andel lumen. Emnet her var udskiftning af vejlamper på de 17 veje, der fortsat manglede at få de gamle lamper fornyet.

Ole fortalte om de lamper vi kunne se i kommunens vejbelysningskatalog, kom med eksempler på hvor man kan se de enkelte lamper samt fortalte omsat udskiftningen af lamper har en fast pris, med mindre lampestanderen er helt tæret eller ødelagt på anden måde. 

Ole fortalte også om mulighed for finansiering af udskiftningen, der dog kun er mulig for vejlaug med cvr-nummer.

Betaling af de nye vejlamper sker samlet pr vejlaug / pr vej. Det er ikke muligt at fakturere det enkelte medlem.

Se Ole præsentation her 

 

Vejbelysning

Driften af belysningen på private fællesveje og stier vedligeholdes af ANDEL, som Solrød Kommune har en driftsaftale med. ANDEL skal kontaktes hvis dee er fejl på belysningen. 

Du kan fejlmelde ved at ringe til ANDEL Lumen på 70 29 29 33.

Du kan også fejlmelde på kommunens hjemmeside eller ved hjælpe af app’en Solrød Borgertip.

Ved spørgsmål eller kommentarer til vedligeholdelsen af vejbelysningen, skal du kontakte Solrød kommune på 56 18 20 00.

 

Udskiftning af lamper

 

Vejens matrikelejere har det fælles økonomiske ansvar, hvis der er behov for udskiftning af vejleamper f.eks. på grund af manglende funktionsdygtighed eller på grund af ønsker om mere moderne udgaver af vejlamper.

Hvis ANDEL konstaterer, at en vejlampe ikke kan repareres, så vises det ved et skilt på den udtjente lampe: “Kan ikke repareres grundet ælde”. Det kan betyde, at flere lamper med samme alder også i løbet sf kortere tid vil ophøre med at fungere, og dermed vil belysningen på vejen ikke overholde de kvalitetskrav, der er besluttet af Solrød kommune. Så er det vejens matrikelejere, der skal betale udgiften til indkøb og opsætning af nye lamper.

 

 

Godkendelse af vejlamper

 

Såfremt vejen skal udskifte vejlamper, så skal Solrød kommune kontaktes, da myndighederne har gældende vejbelysningsregler, der skal overholdes. 

Katalog med typer af vejlamper kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside.

 

 

Natslukning af vejlamper

 

På mindre befærdede veje og i boligområder er vejbelysningen slukket i nattetimerne i tidsrummet kl. 01:30 – 04:30. Det gælder dog ikke natten til lørdag og natten til søndag. 

På større veje bliver det af hensyn til trafiksikkerheden ikke natslukket.