Jersie Strands Grundejerforening

Solrød Strandrens er et samarbejde mellem Solrød Kommune og Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening.

Bestyrelsen består af to medlemmer fra hver grundejerforening samt en repræsentant fra Solrød Kommune, der p.t. er formand for udvalget. Der afholdes minimum to møder samt en generalforsamling hvert år, hvor strandrensning bliver fulgt op, og der tages stilling til aktivitetens økonomi.

Ydelse for strandrensning betales en gang om året og opkræves sammen med medlemskabet af grundejerforeningen via Solrød Vandværk. De tre foreninger har differentieret betaling, der er tilpasset de individuelle strandområder i hver forenings område.

Karlstrup Strands Grundejerforening      400 kr. årligt pr. medlem

Solrød Strands Grundejerforening           200 kr. årligt pr. medlem

Jersie Strands Grundejerforening            100 kr. årligt pr. medlem

Solrød Kommune fordobler det beløb, der samlet er indbetalt fra de tre grundejerforeninger. Det samlede budget er pt. på ca. 800.000 kr. årligt.

Aktuel orientering om økonomi meddeles ved den årlige generalforsamling og i korte orienteringer under NYHEDER, når der er nyt at fortælle.

Eventuelle spørgsmål til strandrensning kan ske til en af de to JSG – medlemmer i Solrød Strandrens

 

Generelt om strandrensning

Solrød Strandrens kan rense stranden hele året. Det oprensede materiale køres til Solrød Biogas, hvis aftalen om sandindhold og grænseværdien fra cadmiumindhold kan overholdes. Hvis sandindholdet og/eller cadmiumindholdet er for højt, køres det oprensede materiale ud i vandet eller bliver liggende på stranden. Det oprensede materiale lægges i en ”afvandingsbunke”, som bliver kørt væk eller kørt ud i vandet igen efter to til tre døgn. Rensningen foregår typisk i perioden april til oktober. Fra november til marts kan cadmiumindholdet være for højt, og så bliver der normalt ikke renset.

Når vinden kommer fra øst, så kommer der fedtemøg ind langs kysten, og når der er meget af det, så lugter det, og lugten føres ind over land. Fedtemøg kan ikke fjernes, når det ligger i vandet, så indtil det flyder ind på stranden, må vi finde os i lugten fra naturen. Når fedtemøget lægger sig på stranden, kan det fjernes. Ved andre vindretninger end fra øst er der en mindre opsamling af fedtemøg.

Affaldet fjernes normalt på hverdage i tidsrummet 7 – 15. På sommerdage kan der være så mange mennesker på stranden, at det vil være uforsvarligt at køre med de store maskiner, og derfor stoppes der tidligt, eller aktiviteten aflyses.

Der er afprøvet en del rensningsmetoder, og den foretrukne er nu, at maskinerne køres langs med stranden, hvor strandkanten renses.                                          

Juni 2021