Jersie Strands Grundejerforening

Jersie Strands Grundejerforening (JSG) har den 24.8.2022 afholdt møde for vejenes kontaktpersoner. På mødet blev der dels debatteret oplæg til den kommende generalforsamling, og dels blev der debatteret konkrete løsningsforslag, som kan lette bestyrelsens arbejdsbyrder. Et væsentligt punkt var ideer til, hvorledes fremtidens Skt. Hans arrangement kan planlægges og gennemføres. På mødet kom det frem, at JSG er åben overfor en model, hvor bestyrelsen kan lave en permanent ordning med foreningerne i fritidslivet til at stå for hele eller dele af arrangementet. På mødet blev der også gennemgået emner, så som en konkret henvendelse fra ”Klar Forsyning” og forsat afvikling af vejvedligeholdelsen. Diverse administrative emner blev også gennemgået, så som rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.

PS: Husk, at vi holder generalforsamling mandag d. 27. september kl. 19.00 i Aktivitetscentret.