Jersie Strands Grundejerforening

Vi er kommet ind i juni, og strandrensesæsonen er begyndt.

Hvert år planlægger vi, at der muligvis skal renses fra slutningen af april, og forventer, at vi under alle omstændigheder skal begynde at rense i juni.

Forudsætningen for at vi kan gå i gang er, at cadmiumindholdet i fedtemøget er under grænseværdien. Det var det ikke i prøven, som vi tog i begyndelsen af maj, men det er det heldigvis i den prøve, som vi har fået resultatet af i dag.

I morgen, torsdag d. 2/6, begynder vi at rense stranden.

Vi renser stranden ud for Trylleskoven, hvor der er meget fedtemøg. Her ligger både gammelt fedtemøg, der har ligget længe på stranden, og nyankommet fedtemøg. Det gamle fedtemøg indeholder alt for meget sand. Det bliver lagt i bunker og derefter kørt ud i vandet. Hvis det kommer ind igen, tager vi det i 2. omgang og kører det til biogasanlægget.

Det friske fedtemøg bliver ligeledes bunket og kørt til biogasanlægget. Cadmiumindholdet er nu under grænseværdien, så biogasanlægget kan modtage fedtemøget. Bunkerne ligger et døgn og afvander før de bliver kørt væk.

Længere sydpå er der lige nu næsten ikke fedtemøg på stranden, men noget fedtemøg i vandet. Fedtemøget i vandet kan vi ikke fjerne. Nogle få steder er der lidt fedtemøg i strandkanten, f.eks. ud for Uglevej, men det gør vi ikke noget ved i denne uge. Billederne er taget i dag, d. 1/6, ud for Birkevej.

Når fedtemøget er fjernet river vi stranden, så de spirende grønne planter bliver fjernet, og stranden ser pæn ud. I løbet af juni bliver hele stranden revet fra nord til syd, men det kommer til at foregå i etaper på grund af arbejdet med kystsikringen.

Fra nu af regner vi med at rense i to dage om ugen når det giver mening.

I juni har vi en udfordring i forhold til kystsikringen:

Kystsikringen vil hovedsagelig vil foregå omkring Østre Strandvej, og forventes afsluttet d. 22/6. Kystsikringen, som er sandfodring af klitterne, foregår i rør, der ligger hen over stranden. Dem kan vi ikke køre over, så afhængig af hvor rørene ligger, må vi sandsynligvis undlade at rense nogle steder på stranden mens sandfodringen foregår, selv om der kommer meget fedtemøg.