Jersie Strands Grundejerforening

 

Mandag d. 9. maj 2022 holdt JSG ekstraordinær generalforsamling samt møde om udskiftning af vejlamper for de veje, der endnu mangler at udskifte lamperne. Se mere om disse møder i Nyt fra Bestyrelsen, som du finder her.

Du kan også finde referat fra den ordinære generalforsamling, referat fra konstituering af bestyrelsen samt referat af det almindelige bestyrelsesmøde d. 25. april.

Endelig kan I under bestyrelsen se de nye bestyrelsesmedlemmer og de nye suppleanter.

Vi regner med at medlemmerne vil kunne tilmelde sig nyhedsbrev via e-mail om et par uger, så hold øje med hjemmesiden og tilmeld jer.

På bestyrelsens vegne

Bodil Hertzum

Formand