Jersie Strands Grundejerforening

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling kl 19:00:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af revision af vedtægterne – behandlet på ordinær generalforsamling 21/4-2022
  3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  4. Eventuelt

Dagsorden for Orientering om udskiftning af vejlamper ca kl 20:00:

  1. Valg af Dirigent
  2. Baggrund for mødet
  3. Orientering om mulighed for udskiftning af vejlamper v. Ole Brochstedt, andel lumen
  4. Eventuelt


Oversigt over veje, der har problemer med vejlamper:

Jersie Kystvej, Hedetoften, Skovhegnet, Søtoften, Strandtoften, Søndre Strandvej, Lyngtoften, Vinkeltoften, Agertoften, Birkelyngen, Borrevænget, Ellevænget, Fyrrevænget, Granvænget, Lindevænget, Maglekærvej 44-54 (sidevej), Nemovej.