Jersie Strands Grundejerforening

Dagsorden, beretning, regnskab, budget mm til generalforsamlingen. 

Så er vi klar med

dagsorden for den kommende generalforsamling samt beretningen for den sidste periode,  regnskab, budget osv.

I kan læse det alt sammen i Beretning 2022 under Dokumenter / Generalforsamling, som I finder Her.

Desuden er referatet af sidste bestyrelsesmøde lagt ud under Dokumenter /bestyrelsesreferater, som I finder Her.

Billede til at medfølge nyheden: