Jersie Strands Grundejerforening

Pligt for Grundejerne. 
Grundejerne har principielt selv ansvar for og pligt til at sørge for at rydde vejen for sne/is på alle private fællesveje, som besluttet af Solrød Byråd i henhold til gældende lovgivning.Denne pligt gælder ikke de kommunale veje i området, hvor det er Solrød Kommune, der står for snerydning og glatførebekæmpelse. Det er i JSG’s område følgende: Jersie Strandvej, Birkevænget, Vestre Grænsevej, Fredensbovej, Pedersvej og den gennemgående del af Maglekærvej.


Tilbud om ordningen.
Af praktiske grunde og for at lette grundejerne tilbyder JSG med en fælles ordning at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på vejene, så der sikres fremkommelighed på de private fælles veje. Ordningen er frivillig for vejene.

JSG kan påtage sig opgaven under betingelse af, at alle grundejere på vejen er medlemmer af JSG og er tilmeldt som betalende til ordningen.

Ydelsen for denne ordning besluttes på den ordinære generalforsamling hvert år. Efter aftale er det Solrød Vandværk, der opkræver den årlige betaling til både denne ordning og til medlemskabet, og det udsendes med vandregningen primo marts.

 Oversigt over de tilmeldte private veje til ordningen kan ses i oversigten her.


Retningslinjer for snerydningen er:

  • der skal ryddes sne, når der er faldet så meget sne, at det kan give problem for fremkommeligheden, og når der er udsigt til, at der ikke straks falder mere sne.
  • hvis det er så meget tøvejr at sne/is ikke forventes at blive liggende i lang tid, så får det lov at smelte selv.
  • hvis det er tøvejr, og der fortsat falder sne, så ryddes asfaltvejene. Sneen på grusvejene får lov til at smelte på grusvejene.
  • hvis der falder mere sne i frostvejr, så skal grusvejene skrabes forsigtigt, så vejene ikke tager skade. Kun efter en barfrostperiode kan grusvejene ryddes. Asfaltvejen ryddes.
  • når der dannes is i perioder med skiftende tø og frost, eller hvis der falder isslag, gruses eller saltes der.