Jersie Strands Grundejerforening

Årets førstebestyrelsesmøde er afholdt, og hele referatet kan ses under her

Vi har dog trukket nogle enkelte NYHEDER frem.

NÆSTE GENERALFORSAMLING, – TORSDAG D. 21.APRIL 2022

BESTYRELSEN HAR EFTER UDTALELSE FRA GENERALFORSAMLINGEN GODKENDT KLAR FORSYNINGS ØNSKE OM TINGLYSNING AF EN MINDRE DEL AF FORENINGENS FÆLLESAREAL.

ØNSKET ER BEGRUDNET I RETTEN TIL AT KUNNE VEDLIGEHOLDE NEDLAGTE

KLOAKRØR I OMRÅDET.

BESTYRELSEN SENDER HENVENDELSE TIL SOLRØD KOMMUONE OMFØLGENDE EMNER:

Stien langs lagunen

Nedslidte træstammer ved stien langs lagunen og for enden af Søndre Strandvej bør udskiftes

Jersie Strandvej – harmonisering af Strandvejens udseende fra nord til syd i kommunen

På generalforsamlingen d. 27.9.2021 blev der rejst et spørgsmål om Jersie Strandvej, der fremstår uden de forbedringer, der er sket ved etaperne Karlstrup og Solrød Strandvej. Bestyrelsen forslår, at Jersie Strandvej får en tiltrængt forskønnelse.

Parkvej – sikkerhed for cyklister

På generalforsamlingen d, 27.9 2021 blev der gjort opmærksom på manglende sikkerhed

for cyklister på Parkvej. Bestyrelsen foreslår forbedringer på området.

Venlig hilsen fra bestyrelsen