Jersie Strands Grundejerforening

Kom til generalforsamling d. 21. april 2022.

 Og meld dig gerne som valgkandidater til bestyrelsen. JSG-området har brug for opmærksomhed og omtanke i dets udvikling.

Vi bruger gerne tid på en snak om, hvad arbejdet indebærer. kontakt et af bestyrelsens medlemmer via mail eller telefon for at høre nærmere om arbejdet. Se kontaktoplysninger på siden Bestyrelsen.

Husk at beskære langs veje og stier.

der hænger gren og kviste ud over vej- og skiområder en del steder. Det er generende for både gående, cyklister og bilister.

Se regler for beskæring på siden Godt naboskab.

Se hovedpunkter fra sidste bestyrelsesmøde på siden Nyt fra bestyrelsen. Hele referatet kan ses på siden Bestyrelsesreferater.

Venlig hilsen bestyrelsen