Jersie Strands Grundejerforening

Solrød Kommune er en tryg kommune at leve og bo i, og det skal den fortsætte med at være. Derfor har Solrød Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt indgået et partnerskab, der har som mål at nedbringe antallet af indbrud i og øge trygheden i Solrød Kommune. 

”Bo Trygt” er et samarbejde mellem Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive råd.

I 2021 var der i Solrød kommune 135 indbrud, hvilket var en stigning på 5,5% i forhold til 2020 – mens der på landsplan skete et fald på 15,1%, og p.t. ligger Solrød på en bekymrende 2. plads over indbrud målt i forhold til antal indbyggere.

Politiet har en meget dårlig opklaringsprocent for indbrud, og alt andet lige – er det også bedre at forhindre indbrud, end komme hjem til et gennemrodet hus

”Bo Trygt” konceptet fokuserer derfor på, hvad du som borger selv kan gøre for at sikre din ejendom mod indbrud, og hovedelementerne er:

 • Vær en god nabohjælper. Tilmeld dig f.eks. på nabohjælp.dk
  • Brug appen til at fortælle nabolaget, hvis noget vækker mistanke
  • Hils på dem du møder på din vej. Tyven har ikke lyst til at ”blive set”.
 • Tænd lys ude og trim hækken
  • Hække er nemme at gemme sig bag, og det anbefales, at hække max. er 1,5 m. høje
 • Gør det svært at bryde ind
  • Lad ikke værktøj, stiger etc. Være frit tilgængelig på grunden
  • Sørg for solide låse og sikrede vinduer
 • Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt
 • Ring 114 ved mistanke om indbrud
 • Ring 112 hvis tyven stadig er på stedet

Læs mere på Solrød kommunes hjemmeside https://www.solrod.dk/borger/bolig-og-byggeri/bo-trygt