Jersie Strands Grundejerforening

Vi har gennem lang tid haft problemer med at vedligeholde indholdet af vores hjemmeside. Det kunne være svært at finde de relevante oplysninger, men det mener vi nu at have forbedret.

Menuen er opdelt i flere faner:

Nyheder. Alt nyt vil blive vist her, så man hurtigt kan se det, hvis der er sket noget. Men der vil kun ligge 6 nyheder – de vil nok række til 3-4måneders nyheder.

Velkommen til JSG. Her finder man oplysninger om bestyrelse, kontaktpersoner mm.

Aktiviteter beskriver de forskellige aktiviteter om Kystsikring, Strandrens, Snerydning og Vagtordning. De vil blive opdateret når der er nyt.

Dokumenter er opdelt i grupper med nyt fra bestyrelsen, generalforsamling, regnskaber osv. punktet nyt fra bestyrelsen. Dokumenter erstatter de tidligere bestyrelsesreferater, idet vi på den måde mener bedre at kunne kommunikere relevant data til alle.

Kontakt giver mulighed for at kontakte bestyrelsen eller sende en tilmelding til et arrangement med begrænset plads.

I bunden af hver side er der link til nabo grundejerforeningerne samt link til kommunen.

Der er desuden mulighed for at finde ældre dokumenter. Punktet hedder arkiv og er underopdelt i om du vil se oplysninger om aktiviteter eller dokumenter. Her kan man se tidligere udgaver af oplysninger om aktiviteter, samt de dokumenter, der ikke er plads til at blive vist på siderne, idet kun de 10 nyeste dokumenter vises på de enkelte sider.

Vi vil bestræbe os på at vedligeholde hjemmesiden så hurtigt som muligt, så alle kan følge med i hvad der sker i området.

God fornøjelse med at gå på opdagelse i al informationen.

Bodil Hertzum