Jersie Strands Grundejerforening

Ny pris for medlemskab af vagtordningen i 2023.

Igen i år vil prisen på medlemsskab stige. 

Prisen for at være med i vagtordningen, vil i 2023 være 537 kr for hele året. Beløbet vil blive opkrævet via vandregningen primo marts 2023, ligesom grundejerforeningens kontingent. 
Evt opsigelse af ordningen skal ske via mail til Vagtordning@jersie.org senest inden udgangen af november måned 2022.


Nyt om vagtordning januar 2022

Vi har desværre fået en prisstigning på vagtordningen fra Securitas. Prisstigningen er på 4%, således at den månedlige pris stiger fra 40 kr til 41,60 kr om måneden. Det betyder, at der vil blive opkrævet 499,20 kr for kalenderåret 2022 via vandregningen primo marts.

 

Nyt om vagtordning december 2021

I december 2021 har vi mailet alle medlemmer af vagtordningen for at høre, om der er nogen af medlemmerne der har haft indbrud. Alle de svar vi har fået, har været positive, sådan forstået at ingen havde haft indbrud. Vi kan naturligvis ikke ud af dette udlede, at medlemskabet alene har haft den effekt, men det er dejligt at høre.

To medlemmer har haft brug for at ringe til Securitas, fordi de har set mistænkelige personer i området. Den ene modtog vagten efter 4 minutter, mens den anden mente der gik 5-6 minutter til vagten kom. Dette skyldes bl.a. at Securitas altid har en vogn i området, da de også har vagt i centeret, skolerne m.fl. 

Vi er godt klar over at vi har mange korte veje, hvor dette er svært at få fem medlemmer, men vi opfatter fortsat prisen som værende lav (40 kr om måneden) for at få mulighed for at tilkalde en vagt, hvis man føler sig utryg. Det skal dog siges, at ekstra tilkald ikke er gratis – se sidste afsnit om alarmpatrulje.

 

Vagtordning i JSG området marts 2021

Solrød- og Jersie Strands Grundejerforeninger har i samarbejde fået en god aftale i stand med vagtselskabet Securitas. Det er en vagtordning med vagtpatruljer, der fører tilsyn i meget synlige hvide vagtbiler, der er mærket med Securitas, ligesom der også er en sikkerhed for at tilsynet gennemføres som aftalt.

Tilslutning til vagtordningen betyder følgende:

  • I får ét Securitas klistermærke i jeres postkasse, som I selv skal montere på postkassen, så det er synligt fra vejen. Der udleveres kun ét klistermærke pr. medlem. Desuden får i en mail med telefonnr og kode, til brug hvis I ringer til Securitas. Nogle af mærkerne limer ikke så godt. I bedes sikre de sidder ordentlig fast.
  • På veje med mindst fem medlemmer sætter Securitas en stregkode ved det fjerneste hus med medlemskab på vejen. Hvis der kommer et nyt medlem længere nede ad vejen, flytter Securitas stregkoden tilsvarende. Der opsættes et Securitas skilt ved indkørsel til vejen. På disse veje vil der være tilsyn én gang i døgnet på vekslende tidspunkter – morgen, middag, eftermiddag, aften og nat.
  • På veje med fire medlemmer eller derunder kører Securitas mindst én gang om ugen på skiftende ugedage og tidspunkter.

 

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved mail til det medlem af bestyrelsen, der står for vagtordningen. Oplys navn, adresse, e-mailadresse og et eller flere telefonnumre.

Prisen er 537 kr. fra 1/1-2023. Dette dækker hele kalenderåret 2023 og trækkes primo marts via årsfaktura fra Solrød Vandværk.

Ved tilmelding i løbet af et kalenderår indbetales det samlede beløb for resten af kalenderårets måneder (44,75 kr./mdr.) ved overførsel til vagtordningens bankkonto: Reg.nr. 2233 kontonummer 1260 0069 71. Giv derefter besked til den vagtordningsansvarlige om at der er betalt.

 

 

Udmeldelse

Udmeldelse af ordningen kan ske til kontaktperson i JSG med én måneds varsel til udgangen af næste måned. Udmeldelsen skal ske skriftligt. Mail og sms kan anvendes.

 

Tilsynsrapport

Securitas sender hver morgen tilsynsrapport fra det foregående døgn, der viser de foretagne skanninger på vejene. Så hvis der opstår tvivl om vagttilsynet, så vil bestyrelsen kunne føre kontrol. Desuden vil det også være muligt at foretage stikprøver for bl.a. at se, om der er en hensigtsmæssig fordeling af tidspunkter.

 

Alarmpatrulje 

Det er muligt også at tilkalde Securitas telefonisk, hvis der opstår behov. Der skal anvendes et specielt nummer til Securitas, og alarmcentralen vil herefter anmode om et kodeord. Ved tilmelding til ordningen vil hver enkelt medlem få en ail med både telefonnummer og kodeordet, der skal bruges. Et opkald med assistance koster 687,50 kr incl. moms. Dette faktureres du direkte af Securitas.

Vagten kommer normalt inden for 25 minutter – dog typisk hurtigere. I prisen er der vagtservice på din bopæl i op til 30 minutter. Er der behov for mere tid på stedet, koster det 343,75 kr ekstra pr påbegyndt 30 minutter.