Jersie Strands Grundejerforening

Ny pris for vagtordning

Prisen for vagtordningen stiger i 2023 til 537 for et helt år.

Se mere her.