Jersie Strands Grundejerforening

Kære alle,      

Så er det blevet vinter, og forhåbentlig bliver de veje, der er tilsluttet snerydning/saltning holdt, så ingen oplever der er glat. Det kan desværre ske, at der er et dybere, vandfyldt hul i grusvejene, der fortsat er glat. Salten spredes med maskine og der tages ikke specielt højde for, at der måske kan være brug for ekstra salt i disse huller. I skal derfor alligevel være opmærksom på, at der kan være glatte pletter.

 

I sidste nyhedsbrev nævnte jeg at der skulle være dialogmøde om ny bebyggelse på Cordozasvinget. Vi var et par stykker fra bestyrelsen, der deltog i mødet. Generelt var der mange af deltagerne, der mente at byggeriet vil blive for højt. Desuden nævnte campingvognsfirmaet, at der vil blive problemer med deres leverancer af campingvogne, da den planlagte tilkørsel ser ud til at blive for smal og uden den eksisterende vendeplads. Dette var de 2 andre firmaer med indkørsel fra Cordozasvinget enige i.

Bebyggelsen kan ikke bygges uden en lokalplanændring, der forventes at komme til høring i 2023.

 

I har måske bemærket, at der er sat overvågningskamera op ved ishuset i Jersie Strandpark. I følge kommunen, er kameraet sat op for at sikre toiletter og kiosk mod hærværk / muliggøre identificering af dem, der har begået hærværk. Kommunen har haft god erfaring med opsætning af et kamera ved toilettet i Trylleskoven, og håber det også vil have en positiv effekt her. Der filmes kun med retning mod bygningerne, data gemmes i 30 dage, og ses kun igennem hvis der har været et problem.

 

Vores grundejerforening støder op til et Natura-2000 område, dvs at al oprindelig beplantning er fredet.

Det betyder at følgende skal overholdes på arealer øst for stien langs grundene ud mod lagunen:

  • det er ikke tilladt at skære siv for at få en bedre udsigt.
  • Det er ikke tilladt at fælde træer, der er af oprindelig art i området.
  • Den japanske pileurt, der er en invasiv art, skal holdes nede på eget grundstykke. Dvs de grundejere, der har tinglyst arealer øst for stien, skal selv sikre at denne plante fældes og fjernes. 


Endelig vil bestyrelsen gerne ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


På bestyrelsens vegne

Bodil Hertzum