Jersie Strands Grundejerforening

Kære medlemmer af Jersie Strand Grundejerforening.

Bestyrelsen er kommet lidt skævt ind i år 2023, idet årets første bestyrelsesmøde måtte aflyses grundet sygdom.


Så denne gang annoncerer jeg ikke et bestyrelsesreferat, men jeg vil gerne gøre dig opmærksom på, at vi holder generalforsamling d. 20. april.


Hvis du har forslag til generalforsamlingen, som du ønsker bliver behandlet, så husk at vores vedtægter angiver disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.


Hvis du har lyst til at være medlem af bestyrelsen, så er 2 af bestyrelses medlemmerne på valg i år. Der skal desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år.


Har du spørgsmål om hvad det indebærer at være medlem af bestyrelsen, så er du velkommen til at kontakte mig.

Dagsordenen vil blive annonceret på hjemmesiden og i Sydkysten, og i et nyhedsbrev.


På bestyrelsens vegne

Bodil Hertzum


9. februar 2023