Jersie Strands Grundejerforening

Rigtig godt nytår til alle medlemmer af JSG.

2 gange storm og meget regn giver problemer.

Det krævede mange timers arbejde at sikre husene nær vandet – og heldigvis var der ingen af jer i JSG’s område, der fik vand ind. Det var straks meget værre for beboerne i Søndre Jersie Strand området. 

Vi har derfor set lidt på hvor høj vandstand, der har været gennem tiderne. Der har klart været højere vandstand end de 1,80 m i oktober 2023, men det er nogle år siden:

1904: 2,00 m –   1898: 2,10 m –   1882: 2,00 m –   1872: 2,80 m –   1867: 2,10 m

1835: 2,30 m –   1828: 2,20 m –   1825: 2,30 m –   1760: 3,70 m

Set i lyset af de tidligere høje vandstande, er det rigtig positivt at såvel borgere som kommune nu vil planlægge kystsikring. Men det kommer ikke hverken i dag eller i morgen. Vi må bare håbe, at næste storm fra øst med kraftig regn, venter til vi får kystsikringen helt på plads.

———————————

Plan for byudvikling ved Jersie station 

Bestyrelsen arbejder herudover på andre sager.

Byrådet lægger for eksempel op til en byudviklingsplan for Jersie stations P-plads – hvor det vurderes om der skal bygges ældreboliger og et supermarked. Den sag arbejder vi for at få indflydelse på, og varetage medlemmernes interesser bedst muligt.

Hvor skal de togrejsende i så fald parkere, og det vil jo være trist, hvis alle birketræerne, der har givet navn til Birkevænget, bliver fældet til fordel for en butik og nogle lejligheder

Vores borgmester skrev d. 20. december en kronik i “Vi bor her”, hvor han lægger op til en “langsigtet planlægning frem for at hoppe fra tue til tue”. Han håber på den måde at undgå den “armlægning mellem borgere, kommune og developere”, der har været – måske især omkring Cordozasvinget. 

Vi håber meget det vil betyde at vi fra JSG’s side kan være med til at planlægge indkøb og boliger, der kan hænge sammen med den gamle – lige nu tomme butik – på den anden side af S-togs banen.

Foreløbig er vi inviteret til et første møde om områdets fremtid. Så må vi se hvad der sker.

———————

Generalforsamlingen 2024

Bestyrelsen vil gerne allerede nu bede jer sætte kryds i kalenderen d. 11. april 2024, hvor vi afholder generalforsamling.

Men indtil da, kan I som sædvanlig følge med i bestyrelsen arbejde, ved at læse referaterne fra vores bestyrelsesmøder. De ligger alle på vores hjemmeside under Dokumenter / bestyrelsesreferater. Korte referater af hvad vi arbejder med kan jo også læses her via vores nyhedsbreve, der også kan genfindes på hjemmesiden. Vi når ud til under 1/3 af medlemmerne direkte via nyhedsbreve, så fortæl jeres naboer, at de kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden jersie.org og trykker på tilmelding oppe i øverste højre hjørne.

På bestyrelsens vegne

Bodil