Jersie Strands Grundejerforening

Nyheder juni 2023

Nyhederne i juni indeholder orientering om Strandrens, rydning af Japansk Pileurt og Sankt Hans. 

Læs hele nyhedsbrevet her.

God sommer 😁