Sankt Hans 2018

S

J

G

     Velkommen til


Jersie Strands Grundejerforenings hjemmeside

Har du div. haveaafal m.m. og går med tankerne om, at dette skal bridrage til JSGs Sankt Hans bål......


Så stop op et øjeblik og se på nedenstående...

JUNI 2018


DER MODTAGES IKKE HAVEAFFALD TIL BÅL I ÅR


Sct. Hansbålet er i år flyttet til stranden (Se opslag om program eller på JSG hjemmeside.) Staunings Ø er en del af Natura 2000 området, og der må ikke lægges haveaffald på stranden(Overfredningsnævnets kendelse af 5.2.1969). Derfor opbygges bålet af produktionsskolen med anvendelse af tørt genbrugstræ, så det rigtig kan komme til at blusse. Efterfølgende skal der gennemføres en meget grundig oprydning.


Haveaffald afleveres på normalvis gennem Solrød Kommunes affaldsordning eller ved aflevering til genbrugspladsen. Med venlig hilsen og ønske om en god Sct. Hans aftenJSGs bestyrelse