JSG Snerydning

J

S

G

     Velkommen til


Jersie Strands Grundejerforenings hjemmeside

JSGs Vintervedligeholdelsesordning

Snerydning & glatføre ordningen:


Ordningen er en frivillig ordning for JSG’s grundejere på private veje.


Ordningen kræver at samtlige parceller på en given vej skal være medlem af JSG og tilsluttet ordningen. Er det ikke tilfældet har grundejerne på vejen selv ansvar og pligt til at vedligeholde og rydde vejen for sne/is.


Ordningen har til formål at sikre fremkommelighed på de private veje. Det betyder at der ikke ryddes sne for hver enkelt snebyge. Retningslinjer for snerydningen er:


•Der skal ryddes sne når der er faldet så meget sne, at det giver problemer for fremkommeligheden og når der er udsigt til at der ikke straks falder mere sne.


•Hvis det er så meget tøvejr, at det ikke forventes at blive liggende i flere dage, så får det lov at smelte selv.


•Hvis det er tøvejr og der falder 5-10 cm sne, så skal asfaltvejene ryddes men sneen have lov at blive liggende på grusvejene.


•Hvis der falder mere sne, så skal grusvejene skrabes forsigtigt, så vejene ikke tager skade. Kun efter en barfrostperiode kan grusvejene ryddes.


•Når der dannes is i perioder med skiftende tø og frost (eller hvis der falder isslag) skal der gruses eller saltes.