Generalforsamling 10. april 2018

S

J

G

     Velkommen til


Jersie Strands Grundejerforenings hjemmeside

            Indhold Sider


1        Forside1


2        Indholdsfortegnelse


3-4     Dagsorden til generalforsamling

5-10    Bestyrelsens beretning


11-12  JSG regnskab 2017


13       JSG Budget for 2018 0g 2019


14-16   Indkommet forslag fra Søren Kunst

           til ændring til vejvedligeholdelsesordningen


15       Bestyrelsens ændringsforslag til Søren Kunsts                                                 

           om ændring af vejvedligeholdelsesordning


16-19   Indkommet forslag fra Søren Kunst til

           vejledende afstemning vedr. kystsikring i JSG

           øst for Strandvejen


20        Bestyrelsens ændringsforslag til hovedforslag

            om vejledende afstemning vedr. kystsikring i

            JSG øst for Strandvejen


21        Indkommet forslag fra Søren Kunst

            om JSGs revisorer og JSGs suppleanter kan

            deltage i JSG bestyrelsesmøder


22        Beretning fra JSG – Fonden med 22-24


23        resultatopgørelse for 2017

 

24        Billeder af legeredskaber