Bestyrelsen

S

J

G

     Velkommen til


Jersie Strands Grundejerforenings hjemmeside

JSGs BESTYRELSE

Formand:


Liselotte Frederiksen

Marievej 2


Tlf.: 27 28 34 32

Mail: lf@jersie.org

  KASSERER


Marianne Høglund

Jersie Kystvej 5C


Mail: mh@maol.dk

Tlf.: 40 14 66 05BESTYRELSESMEDLEMMER
Søren Kunst

Vinkeltoften 12
Erik Buus, referent.

Blokhusvej 4.


Næstformand:


      Per Hauge

      Bøgevænget 21


      Mail: ph@jersie.org


BESTYRELSES SUPPLEANTER

1. SUPPLEANT           2. SUPPLEANT

Ole Høglund                  Line Saletta

Jersie Kystvej 5           Jersie Kystvej 8

REVISOR & SUPPLEANTER
Revisor:                      Revisor:

Claus Sørensen            Chresten Kristensen

Maglekærvej 44          Brombærvænget 5

REVISOR SUPPLEANT

Martin Schaldmose

Strandtoften 8