Home

J

S

G

     Velkommen til


Jersie Strands Grundejerforenings hjemmeside

            VIGTIG INFO VEDR:

 

SOLRØD KOMMUNES LOKLAN PLAN FORSLAG

           

Sidste nyt vedr. Kystsikring


Her kan du læse, hvad Solrød Kommunes økonimiudvalg har besluttet vedr. kystsikring Info fra Kystsikringsmødet 21. marts 2019

      VIGTIG INFO VIGTIG INFO.......


Herunder kan du læse JSGs omdelte brev vedr. Kystsikring for JSG området, samt et kort der klart viser hvilke områder der vil blive oversvømmet ved en vandstand på 2,60 m.

På dette link kan du læse om stormfloden i 1872 der oversvømmede store dels af Køgebugt området

Sidst opdate! 22. maj 2019